27. srpna 2007

Rezoluce žádající globální moratorium na trest smrti

Na 62.valném shromáždění OSN v říjnu se bude projednávat návrh na globální moratorium na trest smrti. Jedná se o významný posun. Návrh je podporován mnohými zeměmi z celého světa.

Tento důležitý krok neušel pozornosti organizacím, které proti trestu smrti bojují. Zejména World Coalition against the death penalty připravuje na 10.října (Světový den proti trestu smrti) mnohé akce.

Štítky: ,