31. srpna 2006

Trest smrti v armádě za 1. světové války

Zajímavý článek se objevil v Reflexu. Pojednává o trestu smrti v armádách za první světové války... Mimo jiné z něho vyplývá, že vyšší šarže znamenala obvykle život, resp. ne smrt.

Štítky: , ,

29. srpna 2006

I Peru zvažuje obnovení TS

Po Polsku uvažuje o obnovení trestu smrti i Peru. V Peru byl TS zrušen v roce 1979 za všechny zločiny mimo zrady v dobách války. K diskusi o obnovení TS vyprovokovalo znásilnění a vražda dvouletého děvčete. Do diskuse promluvil i prezident Alan Garcia, který podobné nápady o znovuzavedení TS podporuje. Prý i proto, aby se trochu pozapomnělo na předvolební sliby. V jeho názorech ho nicméně podporuje přes 82% Peruánců. Ačkoli i v Peru zaznívají kritické hlasy (podle kterých peruánské soudnictví může lehce popravit nevinného a že v případě obnovení TS by se Peru muselo vzdát členství v Inter-American Court of Human Rights), prezident Alan Garcia to neřeší a již se těší na komunální listopadové volby, kde na této vlně jistě posbírá značnou podporu. Uvidíme, jak to v Peru dopadne.

Štítky: ,

22. srpna 2006

Světová koalice proti trestu smrti

Rád bych zmínil existenci Světové koalice proti trestu smrti. Byla vytvořena v Říme 12.května 2002 a je složena z 52 organizací z celého světa: nevládky, různé právní organizace, obchodní unie, místní komunity a další organizace. Asi je pochopitelné, že společným jmenovatelém těchto organizací je to, že jsou proti trestu smrti. Nejviditelnější aktivita je zatím pravděpodobně určení světové dne proti trestu smrti, tím je 10.říjen. Můžete se mrknout na jejich web.

Štítky: ,

14. srpna 2006

Polské snahy o obnovení TS

Jistě jste zaznamenali snahy nynější polské vlády o obnovení trestu smrti. Odkazuji např. na Aktuálně. Telegraficky: Lech Kaczyński se snaží o obnovení trestu smrti v Polsku. Polsko je členem EU, takže musel zmínit i znovuobnovení TS v celé EU, potažmo v celé Evropě. Připomeňme, že Polsko ratifikovalo Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, protokol č.6, který trest smrti v dobách míru zakazuje, navíc Polsko je signatářem protokolu č.13, který TS zakazuje zcela. To, že trest smrti je v EU tabu a dokonce podmínka přijetí, jistě není třeba připomínat. Polsko těžko tyto všechny závazky poruší, takže šlo asi především o formální splnění volebního slibu. Aspoň doufejme, že jen formální.

Zajímavé jsou nicméně evropské reakce. Prezident parlamentního shromáždění Rady Evropy vyzval ke stáhnutí návrhu (rozhodně stoji za přečtení) a Evropská Unie smetla polskou výzvu se slovy, že trest smrti není slučitelný s evropskými hodnotami.

Štítky: ,

13. srpna 2006

Blog o trestu smrti

Blogů je mnoho, většina se jich týká Internetu a souvisejících technologií. Odborných česky psaných blogů ale není zas tolik (možná mě opravíte a pošlete nějaký super seznam...). O blogu či česky psané stránce o trestu smrti nevím. Jednu stránku jsem měl na svědomí já, nicméně ta se již neudržuje.

Vize tohoto blogu jsou prosté: nesystematicky informovat o dění v oblasti trestu smrti (TS), sem tam uvádět případy a případně možnosti, co se dá udělat proti trestu smrti, a podle možností další informace. Součástí blogu budou i příspěvky z jiných lidskoprávních oblastí. A co vize tohoto blogu určitě nejsou: uvádět statistiky poprav a zemí a být zevrubným informačním kanálem.

Blog je v testovacím provozu a odnikud na něj nevedou linky. Po několika týdnech se uvidí, má-li šanci přežít.

Štítky: